ADMISSIÓ AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (LLAR D’INFANTS), P1-P2

S’OBRE EL PERÍODE PER PREINSCRIURE ELS ALUMNES DE 1R CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

Documentació a presentar PRESENCIALMENT

Imprès de sol·licitud:https://drive.google.com/file/d/1gwQmTTBbNS5DWHWAoHPj5e0ysnacLhcF/view?usp=sharing

El podeu obtenir clicant a l’enllaç o el centre us el donarà.

1-Documentació identificativa i essencial:

-Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare o mare

-Fotocòpia del Llibre de família o certificat de naixement

-Empadronament del nen/a que obtindreu a l’ajuntament

-Fotocòpia de la targeta sanitària del nen-a

-Fotocòpia del llibre de vacunacions

2- Altra documentació per si s’hagués d’aplicar els criteris de prioritat: 

– El carnet de família nombrosa o monoparental

– El contracte laboral, certificat d’empresa o document de l’Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc.

– L’acreditació de la renda garantida de ciutadania

– L’acreditació de la discapacitat del nen/a

DIES: 10 AL 21 DE MAIG DE 2021

LLOC: Direcció del centre

HORARI: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous 12:30 A 13:30  Divendres: 9-10

 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022

S’ha d’accedir al web:    https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

Selecciona Educació Infantil (3-6 anys), o bé Educació Primària.

Omplir la sol·licitud de forma telemàtica del 15 al 24 de març de 2021.

La sol·licitud s’haurà d’omplir a través d’una aplicació. Cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil.

Documentació a presentar

1-Documentació identificativa:

Adjuntar una foto o escaneig dels següents documents:

-DNI, NIE o passaport del pare o mare

-Llibre de família o certificat de naixement

-Empadronament del nen/a que obtindreu a l’ajuntament

2-Documentació de criteris de prioritat: 

En general, només cal adjuntar documentació acreditativa escanejada o fotografiada si no s’ha pogut obtenir o verificar la informació a través de la consulta automàtica. Tanmateix, hi ha casos en els quals sempre cal adjuntar la documentació acreditativa:

– El contracte laboral, certificat d’empresa o document de l’Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc.

– L’acreditació de la renda garantida de ciutadania.

– L’acreditació de la discapacitat quan s’hagi obtingut en una altra comunitat autònoma.

– El carnet de família nombrosa o monoparental quan s’hagi obtingut en una altra comunitat autònoma.

25 i 26 de març de 2021: presentació de documentació que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.