PROJECTE:PER QUÈ ENS VESTIM?

Per acabar l ‘últim projecte en comú que ha treballat l’escola hem realitzat una desfilada de vestits. Amb aquesta activitat s’ha treballat l’expressió oral i la competència transversal d’iniciativa i autonomia personal.

PREMI DEL CONCURS DE BUJOLS

La nostra escola ha estat premiada en el concurs de bujols de selectiva, realitzat en el marc del projecte ECO-competents.

El nostre centre s’ha adherit al Programa Eco-Competents, organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà. La primeta activitat ha estat organitzar un punt verd de recollida selectiva a l’escola. El disseny del bujol de recollida orgànica ha obtingut el primer premi. Us deixem unes  fotografies de l’acte en la que la nostra companya, Anna, va recollir el premi, el passat divendres, 4 de juny.

Si voleu consultar el Programa Eco-Competents cliqueu el següent enllaç:

http://educacio.mediambient-altemporda.org/Programa.aspx

CURSA SOLIDÀRIA

EL DIMECRES, 19 DE MAIG, TOTS ELS NENS I NENES DE L’ESCOLA HEM CELEBRAT LA CURSA SOLIDÀRIA.

Volem donar les gràcies a tots els patrocinadors i patrocinadores.

Agraïm a l’AMPA  la seva col·laboració oferint-nos fruita i aigua i, també, al Club Esportiu Portbou que ens ha cedit les seves instal·lacions.

Esperem que aquest petit gest millori la vida de nens i nenes.

MOLTES GRÀCIES!

 

ADMISSIÓ AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (LLAR D’INFANTS), P1-P2

S’OBRE EL PERÍODE PER PREINSCRIURE ELS ALUMNES DE 1R CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

Documentació a presentar PRESENCIALMENT

Imprès de sol·licitud:https://drive.google.com/file/d/1gwQmTTBbNS5DWHWAoHPj5e0ysnacLhcF/view?usp=sharing

El podeu obtenir clicant a l’enllaç o el centre us el donarà.

1-Documentació identificativa i essencial:

-Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare o mare

-Fotocòpia del Llibre de família o certificat de naixement

-Empadronament del nen/a que obtindreu a l’ajuntament

-Fotocòpia de la targeta sanitària del nen-a

-Fotocòpia del llibre de vacunacions

2- Altra documentació per si s’hagués d’aplicar els criteris de prioritat: 

– El carnet de família nombrosa o monoparental

– El contracte laboral, certificat d’empresa o document de l’Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc.

– L’acreditació de la renda garantida de ciutadania

– L’acreditació de la discapacitat del nen/a

DIES: 10 AL 21 DE MAIG DE 2021

LLOC: Direcció del centre

HORARI: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous 12:30 A 13:30  Divendres: 9-10

 

BEQUES/AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR curs 2021-2022

S’HA OBERT EL PERÍODE PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD D’AQUESTS AJUT.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

1. Model normalitzat de la sol·licitud complimentat amb el núm. IDALU de l’alumne/a (l’escola us la pot facilitar)
2. Volant de convivència actual.
3. Còpia del NIF/NIE vigent o, en el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família dels
membres de la unitat familiar.
4. Si escau, certificat d’ajuts o subvencions rebuts al 2020 (exemple Certificat d’habitatge)
5. En cas de no tenir obligació de fer la declaració de renda, caldrà presentar la documentació necessària per
acreditar la situació econòmica familiar.

CALENDARI: Fins dimecres, 26 de maig, podeu presentar les vostres sol·licituds al centre.

(Atenció:Les que arribin fora d’aquesta data seran fora de termini i no es podran tramitar, per el curs 2021-22, excepte, que siguin noves matricules a Catalunya, o bé que hagin tingut un canvi RADICAL en els seus ingressos, confirmat per serveis socials.)

HORARI: Dijous i divendres de 9-10  a Direcció per entregar la sol·licitud o consultar dubtes.

Per a més informació podeu consultar el web:

https://www.altemporda.org/portal/culturaensenyament/ensenyament/menjador-escolar