Oferta educativa

La nostra escola és un centre públic i podem trobar-hi des de l’educació infantil fins a educació primària (P3 a 6è).