Pla d’obertura de centres educatius en fase 2

 

Pla Obertura juny 2020 Parc de les Aigües

 

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Parc de les Aigües 17600 Figueres 

Benvolgudes famílies, 

La setmana passada el Departament d’Educació va donar a conèixer el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres del curs 2020-21. 

Si bé segons aquest Pla el curs s’acabarà telemàticament, sí que es preveu que es puguin realitzar algunes activitats al centre abans de la finalització del curs. En aquest sentit una vegada valorades les infraestructures dels centres, les possibilitats organitzatives i les mesures preventives i de protecció que cal aplicar, el pròxim 8 de juny s’obriran els centres públics de Figueres per a realitzar les activitats que s’indiquen a l’Annex 1 d’aquest escrit. Pel què fa a l’alumnat d’Educació Infantil aquestes es podran començar el dia 4 de juny sempre i quan es tingui la certesa de que s’estan complint les mesures d’higiene, de seguretat i logística, i es pugui garantir la seguretat de tothom. En tots els casos, l’atenció serà voluntària i caldrà que l’alumnat compleixi amb els requisits que us detallem al final de l’annex esmentat. 

Durant aquests dies previs ens posarem en contacte amb les famílies per concretar l’alumnat que assistirà, així com la concertació, si s’escau, d’entrevistes personalitzades a partir de la pròxima setmana. Us concretarem pròximament en funció de l’etapa i el cicle. 

Aprofitem l’ocasió per informar-vos que a partir del dia 2 de juny trobareu a la pàgina web del centre el Pla d’obertura de la nostra escola que inclou, entre altres aspectes, les mesures de protecció i prevenció. 

Les activitats que us hem concretat s’han establert en el marc de coordinació de les direccions de les escoles públiques de Figueres i, compleixen amb els criteris del Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada que ha disposat el Departament d’Educació. 

Agraïm la vostra col·laboració i comprensió en aquesta nova situació de la nostra escola. Us mantindrem informats de tots aquells aspectes relacionats amb la finalització del curs, així com de l’inici del curs vinent. 

Salutacions, 

Laura Compte Pla 

Directora 

Figueres, 28 de maig de 2020 

ANNEX 1– ACTIVITATS QUE ES PODRAN FER AL CENTRE 

 1. ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL PER A L’ALUMNAT DE 6È 

Què es farà? 

 • Donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat de l’alumnat del seu pas a l’ESO. 
 • Tutoria personalitzada, seguiment de les tasques telemàtiques i orientacions de les tasques per fer a l’estiu. 
 • Recollir el material personal de l’aula i documentació de final de curs. 

Quins dies i horaris? Com s’organitzarà? 

 • L’alumnat de 6è de cada grup es distribuirà en tres subgrups(A, B i C) d’un màxim de 9 alumnes. 
 • Cada alumne/a podrà assistir a l’escola 2 hores/setmana, en horari de 9 a 11 h., el dia que tingui assignat. 
 • Per a l’assistència de l’alumne/a al centre caldrà que els pares o tutors legals contesteu el formulari que rebreu al vostre correu electrònic. Caldrà que el primer dia presenteu la declaració responsable adjunta i es compleixin els requisits indicats al final d’aquest escrit. 
 • Una vegada hàgiu contestat el qüestionari, rebreu al vostre correu electrònic i telegram la concreció del dia de la setmana que tindrà assignat el/la vostre/a fill/a per assistir-hi, així com la informació sobre les mesures de protecció i prevenció que caldrà complir. 
 1. ATENCIÓ PERSONALITZADA DEL TUTOR AMB L’ALUMNE I FAMÍLIES DE L’ESCOLA 

Què es farà? 

 • L’acompanyament educatiu personalitzat i/o emocional per a l’alumnat i les famílies, si cal en coordinació amb els EAPs i/o serveis educatius específics. 
 • Orientacions personalitzades dins l’acció tutorial. 

Quins dies i horaris? Com s’organitzarà? 

 • El centre establirà el dia i l’hora per aquells alumnes i famílies que consideri necessari. En aquest cas, el centre us farà una trucada per assenyalar dia i hora. 
 • També els pares o tutors legals podreu sol·licitar entrevista amb els/les tutors/es concertant cita prèviament. Para sol·licitar-la podeu trucar a l’escola o enviar un correu. 
 • En tots dos casos, el centre us informarà sobre les mesures de protecció i prevenció que caldrà complir. 
 1. ATENCIÓ TUTORIAL EN GRUPS REDUÏTS D’ALUMNES DELS NIVELLS DE 1r a 5è 

Què es farà? 

 • Tutoria i acompanyament educatiu i emocional. 
 • Orientacions generals sobre les tasques a fer a l’estiu, 
 • Recollir el material personal de l’aula i documentació de final de curs. 

Quins dies i horaris? Com s’organitzarà? 

 • L’alumnat de cada grup classe es distribuirà en tres subgrups(A, B i C) d’un màxim de 9 alumnes. 
 • Cada alumne/a podrà assistir 1 hora abans del 19 de juny, segons el dia i l’hora que s’hagi assignat. 
 • Per a l’assistència de l’alumne/a al centre caldrà que els pares o tutors legals contesteu el formulari que rebreu pròximament al vostre correu electrònic, presenteu el primer dia la declaració responsable adjunta i es compleixin els requisits indicats al final d’aquest escrit. 
 • Una vegada hàgiu contestat el qüestionari, rebreu al vostre correu electrònic i whatsApp la concreció del dia de la setmana i hora que tindrà assignat el vostre fill/a per assistir-hi, així com la informació sobre les mesures de protecció i prevenció que caldrà complir. 
 1. ACOLLIDA ALUMNAT DEL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL(P3-P4-P5) 

Què es farà? 

 • Acollida alumnat. 

Quins dies i horaris? Com s’organitzarà? 

 • L’alumnat que assisteixi s’agruparà en grups d’un màxim de 8 alumnes. 
 • L’horari serà de 9 a 13 h. 
 • Les famílies interessades hauran: 

▪ contestar el qüestionari que rebran per correu electrònic. 

▪ presentar la declaració responsable adjunta. 

▪ presentar el certificat d’empresa conforme els progenitors realitzen un treball presencial en horari de 9 a 13 h. sense possibilitat de flexibilitzar-lo. 

 • Els pares dels alumnes que facin ús de l’acollida rebran les indicacions de com fer l’entrada i sortida al centre del seu fill/a, així com la informació sobre les mesures de protecció i prevenció que caldrà complir. 

REQUISITS I ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE 

 • Per poder reincorporar-se l’alumnat al centre han de reunir els següents requisits: 
 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 
 • Calendari vacunal al dia. 
 • Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu la declaració responsable que es passarà per a cada etapa concreta. 
 • No hi haurà servei de menjador. 
 • Tot l’alumnat haurà de portar mascareta higiènica. 
 • Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID- 19, no podrà assistir al centre
 • Cada dia a l’entrada, des del centre es comprovarà la temperatura de l’alumne/a. 
 • Tots els alumnes han de venir a l’escola acompanyats. 
 • S’evitarà compartir espais, i per tant, l’alumnat sempre utilitzarà la mateixa aula i mobiliari. És important que l’entrada al recinte escolar es faci mantenint el distanciament físic i es compleixi les indicacions que estableixi el centre. 
 • Les famílies no podran accedir a l’interior del recinte escolar. 
 • L’alumnat es rentarà les mans a l’arribada i a la sortida del centre educatiu, seguint les indicacions els mestres. 

Figueres, 28 de maig de 2020 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>