En cas de malaltia

L’alumnat no podrà assistir a l’escola en el moment que es detecti:

-Malalties infeccioses: En cas de malalties contagioses, les nenes i nens afectats no podran assistir a l’escola fins a tenir l’alta mèdica.

– Pediculosi (polls). Aquí trobareu consells i informació sobre el seu tractament. Si observeu que el vostre fill/a té aquesta afecció és convenient que aviseu a la tutora/tutor per tal d’informar a la resta de famílies per a detectar altres casos i poder eradicar-los.

Si durant la jornada escolar detectem que un alumne té febre, avisarem a la família per tal que el vinguin a recollir.

 

Al·lèrgies

El pare/mare de la criatura al·lèrgica haurà d’informar al tutor/a del tipus d’al·lèrgia o intolerància i dels símptomes i reaccions que pateix per tal que pugui prendre les precaucions oportunes per a la prevenció d’incidents.

Febre i tractaments

Per administrar paracetamol als infants a les escoles, cal tenir l’autorització del pare, mare o tutor, que s’ha de demanar en el moment de matriculació de l’alumnat. La febre és un símptoma caracteritzat per un augment de temperatura per sobre de 37 ºC que sovint… Llegeix més»