ERASMUS

La nostra escola participa com a coordinadora d’un Projecte Erasmus que es porta a terme durant els cursos 2018-2020.
En aquest projecte col·laborem i treballem conjuntament amb mestres i alumnes de Bulgària, Lituània, Polònia, Romania i Turquia.
El nostre principal objectiu és millorar l’aprenentatge dels nostres alumnes tot implementant noves metodologies, noves tecnologies, fomentar l’ús de la llengua anglesa i el treball cooperatiu.
Si voleu més informació, cliqueu al damunt de la imatge.