Breu història

L’escola Mas Clarà començava la seva activitat l’any 1988, amb dues aules a parvulari P4 i P5 (ara Educació Infantil) i vuit cursos d’EGB (ara Educació Primària). En aquell moment la plantilla era d’11 mestres i acollia uns 280 alumnes de la perifèria del col·legi. L’alumnat era pràcticament tot nascut a La Bisbal i amb una característica rellevant: els seus pares i mares o bé eren catalans d’origen o bé provenien del sud d’Espanya, però amb el desig de quedar-se a viure a Catalunya. La majoria de les famílies havien adquirit la vivenda en la zona d’influència de l’escola, una casa unifamiliar o bé un dels pocs pisos que hi havia a la zona.
El català va poder ser la llengua vehicular en la docència, però també era la llengua del pati i la de les comunicacions amb les famílies. El Mas Clarà va poder ser escola catalana, de fet, des del seu origen.
Les places escolars es van ocupar totes des del primer dia i el fet que ja en la seva inauguració quedessin alumnes sense plaça va fer pensar que possiblement l’escola havia quedat petita.
Amb la implantació de la LOGSE, el setembre de 1994, s’ampliava l’oferta per als nens de P3 i per a ubicar-lo calia sacrificar la biblioteca. L’abril del 2001 s’autoritzava un desdoblament puntual de P3, aquest segon grup es va poder ubicar sacrificant l’aula taller.
El creixement demogràfic de la primera dècada del 2000 a La Bisbal, motivat per la coincidència de l’augment dels naixements autòctons sumats a la immigració continuada, va comportar que el nombre de sol·licituds no es poguessin atendre.
La primavera de 2004 es va aprovar el desdoblament a dues línies, amb el compromís d’ampliar les instal·lacions escolars en un temps breu, en dues fases. El setembre de 2004 el nou grup de P3 va habilitar-se al pavelló poliesportiu. Un any més tard es van iniciar les obres de la primera fase i es va habilitar un mòdul prefabricat per encabir els dos P3. Va ser al 2008 que es va poder ubicar tota l’Educació Infantil a l’edifici de nova construcció.
El curs 2012-2013, finalment, estaven desdoblats tots els nivells.