Consell escolar

El Consell Escolar de centre és un òrgan de govern col·legiat on es troba representat tota la comunitat educativa. És un òrgan de decisió i participació que juga un paper important en el funcionament del centre.

Els/les membres actuals del Consell Escolar de la nostra escola són:

Presidenta:              Laura Muñoz

Cap d’estudis:          María Roldán

Secretària:                Èlia Moreno

Representants de mestres:

  • Maribel Alcaide
  • Purificación Chaparro
  • Marta Montmany
  • Patricia Blasco
  • Sara Vela

Representants de pares i mares:

 • Martí Cerezo
 • Esther Díaz
 • María José Ramos
 • Georgina Carbajal
 • Irene Cruz

Representant de l’AMPA:   Ana Oliva

Representant del personal PAS:  Marta Vidal

Representant de l’Ajuntament:   Alberto Segura Fuentes (Regidor d’Ensenyament)