On som

Escola Josep Nin

C/ Raval de cal Toni, 9, 43885 – Salomó.

Telèfon: 977629085

Correu electrònic: e3005662@xtec.cat

Ajuntament de Salomó: http://www.salomo.cat