Terminis per a la preinscripció 2020-2021

Terminis per poder fer la preinscripció

Horari d’atenció al públic

  • de les 9:00h fins les 13:30h

Documentació

  • Full de sol·licitud, que heu de portar emplenat.
  • Original i còpia del llibre de família, del dni dels pares i de l’alumne/a.
  • Original i còpia de la targeta sanitària.
  • Original i còpia, si s’escau, d’altres documents; lloc de residència i/o treball, justificant de renda mínima, justificant de discapacitat, justificant de família nombrosa…
Si la vostra opció és fer la preinscripció de forma presencial recordeu que només podeu venir al centre una persona, portar tots els documents emplenats i fotocopiats de casa, portar mascareta i guants i respectar les normes establertes en tot moment.
Més informació al web del Departament d’Educació.