Projecte Digital

“Necessitem la tecnologia a cada aula i en les mans de cada estudiant i de cada professor, perquè és el bolígraf i el paper del nostre temps i és la lent a través de la qual experimentem gran part del nostre món” 
David Warlick

El Projecte Digital de l’escola té com a principals objectius:

Millorar els processos d’aprenentatge fent que aquests estiguin alineats amb els interessos dels nenes i de les nenes, cal garantir que aquests processos tinguin en compte que la l’alumnat viu en un mon altament digitalitzat.

Millorar les competències digitals de l’alumnat. Aquestes competències han d’esdevenir una eina fonamental en el futur acadèmic i laboral de l’alumnat. A la vegada que, amb l’ús de la tecnologia s’ha d’afavorir l’assoliment de les competències transversals.

Garantir la igualtat d’oportunitats, donant accés a la tecnologia, fins i tot la més avançada, a tot l’alumnat sense cap mena de diferència, ni econòmica ni social.

Potenciar el treball cooperatiu, el treball autònom, el treball per projectes i la personalització de l’aprenentatge, donant resposta a les necessitats educatives de cada alumnat.

Per assolir aquests objectius hem creat 4 línies de treball que s’han d’integrar a l’aula.

4 línies de treball