BENVINGUTS I BENVINGUDES AL CURS 2020-2021!

Benvolgudes famílies,

Tot l’equip de professionals de l’escola Doctor Arruga hem treballat de valent per tenir a punt l’obertura del centre el proper dilluns 14 de setembre. Ens trobem davant d’un curs diferent, on ens hem hagut d’adaptar a la situació complicada que estem vivint. És per això que hem hagut d’organitzar-nos d’una manera diferent a altres cursos per tal de seguir totes les indicacions i instruccions rebudes des dels Departaments d’Educació i Salut.

Us demanem que ens retorneu signada la declaració responsable del Departament d’Educació. En cas de disposar de signatura electrònica, la podeu retornar al correu electrònic de l’escola b7000263@xtec.cat o en format paper el primer dia d’escola al/a la tutor/a del/de la vostre/a fill/a. En el cas que no us sigui possible imprimir-la, el/la tutor/a  us en lliurarà una còpia en format paper per a retornar-la signada urgentment el dia següent.

En aquests enllaços us  podeu descarregar la d’educació infantil o bé la d’educació primària:

DECLARACIÓ RESPONSABLE ED. INFANTIL

DECLARACIÓ RESPONSABLE ED. PRIMÀRIA

En el següent enllaç podreu trobar el nostre Pla d’actuació en el marc de la pandèmia Covid19 – curs 2020-2021. Val a dir que tots els canvis organitzatius i pedagògics que inclou són exclusius per aquest curs i que estarem amatents a les noves indicacions que vagin arribant des de les autoritats educatives i sanitàries.

PLA D’ACTUACIÓ ESCOLA DOCTOR ARRUGA – Curs 2020-2021

També hem elaborat unes infografies per a cada grup estable per ajudar en l’organització d’aquest inici de curs:

INFORMACIONS INICI DE CURS – EI3

INFORMACIONS INICI DE CURS – EI4

INFORMACIONS INICI DE CURS – EI5

INFORMACIONS INICI DE CURS – EP 1r

INFORMACIONS INICI DE CURS – EP 2n

INFORMACIONS INICI DE CURS – EP 3rA

INFORMACIONS INICI DE CURS – EP 3rB

INFORMACIONS INICI DE CURS – EP 4t

INFORMACIONS INICI DE CURS – EP 5èA

INFORMACIONS INICI DE CURS – EP 5èB

INFORMACIONS INICI DE CURS – EP 6è

Tenim moltes ganes de rebre de nou a tot el nostre alumnat. Entre tota la comunitat educativa, segur que farem un bon equip i Junts seguirem Fent Escola!