Transport Escolar

Transport escolar

L’escola disposa de servei de transport escolar per als alumnes dels pobles de Regencós i Torrent. El servei el gestiona el Consell comarcal del Baix Empordà.

Municipi

Parada

Hora de sortida

Hora d’arribada

Torrent

Plaça del poble

8:42

16:48

Regencós

Centre cívic

8:50

16:40

Escola

Portal pati infantil

16:40

8:55