Acollida

L’ESCOLA OFEREIX UN SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL EN EL CENTRE DE 8:00H A 9:00H DEL MATÍ