Projectes Escola

logo_drac_BN

L’ESCOLA CAN VIDALET, MOLT MÉS QUE LA SUMA DE CLASSES I D’ÀREES
L’escola Can Vidalet és un centre d’una línia amb alumnat provinent del barri. Tenim un tracte familiar on tot el professorat coneix bé l’alumnat i segueix la seva evolució. Mantenim una estreta comunicació amb les famílies amb entrevistes, mitjançant la pàgina Web o els blocs on trobareu activitats que realitzen els diferents cicles.
Considerem l’escola com un espai privilegiat per a l’adquisició de coneixements i vivències personals així com els valors universalment acceptats. L’escola també procura facilitar els alumnes diferents entorns d’aprenentatge fent sortides culturals, esportives i colònies.
La línia metodològica i l’organització de l’escola facilita l’atenció individualitzada dels alumnes . Per aquest motiu, afavorim el treball en grups reduïts o la intervenció conjunta de diversos professors a l’aula.
Tenim molt en compte els drets però també els deures dels alumnes i som estrictes en el compliment de les normes que la comunitat educativa ha consensuat.
Som una escola oberta als canvis, a les innovacions educatives i a les noves tecnologies. Donem molta importància a l’aprenentatge de les llengües com a eina fonamental per continuar la formació permanent durant tota la vida. Impartim anglès des dels 3 anys i l’àrea d’educació artística també és donada en aquesta llengua.
A l’escola, els nenes/nenes aprenen a integrar-se i a participar. Els professors considerem que és el lloc on hem de fomentar la responsabilitat individual i comunitària i ajudar l’infant en la construcció d’una imatge positiva de sí mateix, promovent l’autoestima, la convivència i l’afany de superació.

ELS PROJECTES DE L’ESCOLA CAN VIDALET
PROJECTES D’APRENENTATGE EN SERVEI
PADRINS DE LECTURA:

Els alumnes de 6è apadrinen un company de primer i, un cop per setmana, durant uns deu minuts, gaudeixen junts de la lectura d’un llibre.
Aquesta activitat representa un “aprenentatge en servei” . Els alumnes se n’adonen que tots tenim coses a aprendre mentre ensenyem .
Els nens de 6è es fixen en l’ortografia i en la fonètica mentre segueixen el procés d’aprenentatge de la lectura que va fent l’alumne de primer. Comproven que la concentració i l’esforç personal són importants per millorar tal com fa el seu “apadrinat”: posant-hi moltes ganes al fet d’aprendre a llegir.
CONTA-CONTES D’AVUI:

Els alumnes de 5è expliquen contes de la Biblioteca de P5. Realitzen un treball previ amb el professor de lectura. Es preparen l’explicació d’imatges, la fonètica i una estona setmanal, l’expliquen a un grup d’alumnes de P5. D’aquesta forma, els alumnes més grans, van fent la presentació dels llibres de la Biblioteca d’aula i creen la motivació en els petits per tornar-se’l a mirar i “rellegir”.
CONTA-CONTES DE SEMPRE:

Els alumnes de 3r preparen la lectura de contes tradicionals amb la professora. Es fa molta incidència en l’entonació, la cadència de la veu, el to, les onomatopeies i fer-los conscients de la importància de la modulació per crear expectació entre els alumnes més petits.
Un cop per setmana, fan la lectura i l’explicació en l’aula de primer durant l’estona del conte.

Ambdós grups d’alumnes se senten especialment motivats, els grans per fer una bona lectura que capti l’atenció i els petits per seguir l’argument dels contes tradicionals que els són molt familiars.
TALLERS D’EXPRESSIÓ ESCRITA: CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS

Setmanalment, tots els cursos de Primària practiquen les diferents tipologies textuals. Aquests textos es milloren de forma individual i col•lectiva i van enriquint el portfoli individual de l’alumne. Són sessions d’atenció individual de l’alumne per tal de fer-lo progressar partint de les seves pròpies dificultats.
ELS GRUPS INTER-EDATS

En determinats moments del curs, programem activitats on els grups es transformen. Agrupem alumnes des dels 3 fins als 12 anys i programem activitats on l’objectiu prioritari és la col•laboració i el suport entre ells: carnaval, colònies…
Els alumnes més grans assoleixen la responsabilitat d’ajudar i assessorar els petits i aquests els prenen com a referència. És a dir, “ajudant els altres, ens millorem a nosaltres mateixos”.
EL TEATRE
LES REPRESENTACIONS:

L’educació dels alumnes l’hem de fer des de molts àmbits i hem de plantejar-los situacions enriquidores per al seu aprenentatge.
Per aquest motiu, també donem importància a les obres de teatre, les representacions, les danses ….
Amb aquestes activitats, els alumnes desenvolupen aspectes diferents de la seva personalitat. És curiós comprovar com sovint aquells alumnes tímids i poc expressius en les relacions personals, es poden transformar i ser molt comunicatius quan interpreten un personatge.

– 3r: Contes en “english” per final de curs.
– 4t: La Castanyada
– 5è: El pregó de carnaval en english i l’obra de teatre de Sant Jordi.
– 6è: Obra de teatre de “La pau”.
PROJECTE “ELS NOSTRES AVIS”
VISITES AL CENTRE DE DIA:

Creiem important que els infants coneguin altres realitats com, per exemple, la de persones d’edat avançada . Per això, quan celebrem una festivitat també visitem el Centre de Dia de la gent gran que tenim al costat i els nens/nenes fan representacions davant dels avis. Tothom gaudeix, les persones grans veient els nostres petits i aquests se senten importants per l’expectació que generen en els avis.
QUAN ELS AVIS EREN NENS

Durant la setmana cultural de Sant Jordi, alguns avis de nens/nenes de l’escola entren al centre i els alumnes els fan entrevistes sobre la seva vida infantil.
LES CONFERÈNCIES INTER-CLASSE

Els alumnes preparen treballs diversos per explicar-los davant d’un altre grup de classe.
Són moments per afavorir l’expressió oral i guanyar seguretat per parlar davant d’un grup de persones. Els petits ho fan davant dels grans i viceversa. Tothom presta molta atenció, aprenen dels companys i valoren el seu esforç.
Els presentadors dels actes adreçats a les famílies també són els propis alumnes, així com els encarregats del so. Cal aprofitar situacions de la vida quotidiana de l’escola per a la seva formació.
RÀDIO DRAC:

El nostre programa de ràdio quinzenal és una bona eina de motivació per a tothom. Tots els alumnes volen participar i s’esforcen per vocalitzar i tenir una bona dicció.
És un format diferent per practicar l’expressió oral i l’escolta activa , des de P3 fins a 6è . Els infants gaudeixen escoltant i preparant diferents tipologies de textos i/o narracions.
L’AULA VIRTUAL:

Els alumnes dels Cicles Mitjà i Superior poden ampliar els seus aprenentatges en l’aula virtual a la qual tenen accés. Poden practicar activitats o visionar vídeos educatius que expressament han penjat els seus professors.
També és un entorn supervisat pels docents on poden “xatejar” i parlar entre ells sense necessitat d’altres xarxes socials no aptes per a infants.

Els Blogs d’aula són un espai per mostrar material gràfic de la vida de l’escola, fotos d’aula, sortides…etc.
PROJECTE ESPANTAOCELLS: “L’HORT DE L’ESCOLA

El futur dels nostres alumnes requereix consciència de la protecció del medi ambient, l’educació en la sostenibilitat i l’aprofitament dels recursos naturals.
El projecte “Espantaocells” pretén ser un ric entorn educatiu per treballar aquest valors així com per estudiar el cicle vital dels conreus .
També tenim instal•lats uns compostadors que transformen part dels residus orgànics del menjador en adobs per abonar els plantes.
Un d’ells conté uns “cucs” descomponedors que acceleren el progrés. Els alumnes de 5è s’encarreguen d’omplir el compostador.

És un espai en el pati d’infantil que té unes bones condicions perquè els conreus puguin créixer fàcilment.
Cada classe s’encarrega de plantar un conreu i de fer el seguiment.
A més, tots els dimecres, un grup d’alumnes dedica l’estona d’esbarjo a fer tasques de manteniment.
HÀBITS DE VIDA SALUDABLES

On s’inclouen projectes com l’esmorzar saludable, col•laboració amb el Banc de Sang i activitats de participació en projectes per recaptar fons per a la investigació sobre malalties.

Anualment, ens adherim al Pla de Consum de fruita que facilita el Departament de Ramaderia de la Generalitat gràcies al qual, durant una part del curs, disposem gratuïtament de fruita per esmorzar tres dies al mes.
Igualment, realitzem una campanya entre les famílies i els alumnes per educar-los en l’alimentació saludable i els dimecres és el dia de la fruita durant tot el curs.

En conclusió, l’escola que prepara la generació del futur ha de ser molt més que una suma dels continguts de les àrees curriculars i ha d’educar l’alumne per tal que es pugui desenvolupar en àmbits ben diversos.
ESCOLA FORMADORA

Tenim conveni de col•laboració amb les Escoles de mestres i els Instituts i, per aquest motiu, som escola formadora tant de professorat com de tècnics d’educació infantil.
IMPORTÀNCIA A LA INNOVACIÓ DE LES PRÀCTIQUES D’AULA

Prioritzem la intervenció conjunta de dos mestres a l’aula en el màxim nombre de sessions i el treball amb grups reduïts amb l’objectiu d’atendre l’alumnat de forma més específica i singular l’alumne.

En conclusió, l’escola impulsa els continguts de les àrees curriculars creant entorns educatius que motivin els aprenentatges als alumnes.
L’escola Can Vidalet vol afavorir els llaços de col•laboració entre companys i així construir en aquesta “micro societat”: un espai on aprendre i practicar la resolució de conflictes .
Els projectes que tenim engegats són la base d’aquesta construcció.
L’EQUIP DE PROFESSORS