Oferta educativa

RECURSOS DE L’ESCOLA:

RECURSOS HUMANS

 • Plantilla de professors estable, dinàmica i ben coordinada.
 • 4 Professors especialistes d’Educació Infantil.
 • 6 Professors especialistes d’Educació Primària.
 • 1 Professors especialista de Música.
 • 2 Professors especialistes  d’Anglès.
 • 1 Professor especialista d’Educació Física.
 • 1 Professor especialista d’Educació Especial amb dedicació exclusiva.
 • Psicòloga de l’ EAP, amb dedicació parcial.
 • Logopeda del CREDA, amb dedicació parcial.
 • Professorat de suport en  Educació Infantil i Primària.
 • Conserge.
 • Cuinera i monitors propis.

 

RECURSOS DIDÀCTICS

 • Material àudio-visual.
 • Material de laboratori.
 • Biblioteca d’aula amb  servei de préstec.
 • Biblioteca general amb servei de consulta.
 • Tres aules amb ordinadors multimèdia (Infantil i Primària, LIC).
 • Aula LIC (Atenció alumnes nouvinguts).
 • Ordinadors a les aules d’Educació Infantil i Educació Especial.
 • Connexió a Internet línia ADSL.
 • Suport Informàtic a les diferents àrees.
 • Material d’Educació Física.
 • Aula de música (Equip de so, Instruments musicals,….)
 • Material de Psicomotricitat.