Història

 L’escola Can Vidalet té els seus orígens a l’antiga escola Molino, que va néixer com a resultat de l’escolarització dels nens del barri que no podien accedir a altres escoles per manca de places.

    El curs 1985-1986, els alumnes, que havien estat escolaritzats de manera provisional en diferents aules i barracons, van passar a ocupar definitivament l’actual edifici dels carrer dels Cedres, pensat i dissenyat per a ser escola de Primària, amb el nom de Can Vidalet.

    El curs 1995-1996 vam celebrar el desè aniversari de l’escola amb una gran festa.