TAVELLA


BEINA   I   BAJOCA.

LA   PART   DE   DINS   ÉS   SUAU,   HUMIDA,   TOVA   I   FINA.