Informacions Covid-19

Aquí teniu una sèrie d’infografies amb informacions referents a les novetats en les entrades i sortides, horaris, espais…
(podeu obrir o descarregar en format PDF a sota)

ORGANITZACIÓ INTERNA

PROTOCOL ENTRADES I SORTIDES

PROTOCOL GESTIÓ CASOS COVID-19

PLA DE TREBALL CONFINAMENT

ADAPTACIÓ P3