Pre – tecnologia

La pre-tecnologia és una introducció en el món tecnològic de forma pràctica i manipulativa.  El seu objectiu és promoure aprenentatges  útils per a la vida quotidiana tot i fent un atansament a conceptes bàsics de la ciència.
Les habilitats manuals es combinen amb l’ús de les eines de taller i amb els objectes  més elementals de la tecnologia quotidiana:   endolls, interruptors, portabombetes, bombetes, commutadors,  motors,  cadenes de transmissió, vehicles de joguina impulsats per motors, politges, …
Un tipus d’aprenentatge molt intuïtiu que encanta la mainada.  
L’escola hauria de fer més present aquest tipus d’aprenentatge. Massa sovint no es fa per ignorància,  per que costa molt de preparar i per que cal materials que costen un diners que l’escola no té.  Tot plegat fa que la manipulació es restringeixi molt a paper, cartolina i com a molt la fusta i el fang.
La finalitat del treball no és plàstica sinò  d’introducció a conceptes de tecnologia bàsica.  Això motiva als alumnes que sovint se senten plàsticament desafeccionats  o amb poques habilitats. 

1 – PRÀCTICA.   Un circuit elèctric elemental:   pila,  interruptor i bombeta.   

2 – PRÀCTICA.   Un circuit amb dos bombetes en sèrie.   

3 – PRÀCTICA.   Un circuit  amb les bombetes en paral·lel.   

4 – PRÀCTICA.   Un circuit  amb dos interruptors   i dues bombetes en paral·lel.   

5 – PRÀCTICA.   Un circuit  amb dos commutadors.   

6 – PRÀCTICA.   Un circuit  amb dos commutadors  reals

7 – PRÀCTICA.  Posar llum en una casa de tres estances.

8 – PRÀCTICA.  Joc d’habilitat de les mans  basat en un circuit elemental.

9 –  PRÀCTICA.  Construcció d’un allargo.   Endollar una bombeta a través d’una allargo a una base.

10 – PRÀCTICA.  Un cotxe de cartró elèctric.