MEDI CM I CS

PROJECTE MEDI SOCIAL I NATURAL SENSE LLIBRES.

1. ENTORN 2. ÉSSERS VIUS 3.PERSONES I SALUT 4.MATÈRIA I ENERGIA 5. TECNOLOGIA I SOCIETAT
1.1. ESPAIS  2.1. PLANTES  3.1. AP. LOCOMOTOR.  4.1. AIGUA 5.1. MÀQUINES I EVOLUCIÓ
1.2.METEOROLOGIA  2.2. ANIMALS INVERTEBRATS 3.2. SISTEMA NERVIÓS 4.2. SO 5.2. TAC
1.3. CLIMA 2.3. ANIMALS VERTEBRATS 3.3. HÀBITS DE SALUD 4.3. RECICLATGE 5.3 ELECTRICITAT
1.4. UNIVERS 2.4. ALTRES FONGS  3.4. ELS SENTITS 4.4. VOLCANS
1.5. RELLEU  3.5. AP. DIGESTIU 4.5. ROQUES I MINERALS
1.6. POBLE  I ENTORN 3.6. AP. RESPIRATORI 4.6. ESTATS DE LA MATÈRIA I PROPIETATS
3.7. AP. CIRCULATORI 4.7. MÀQUINES SIMPLES
3.8. AP. EXCRETOR 4.8 FONTS D’ENERGIA.
3.9. AP. REPRODUCTOR.