Learning about

Objectiu:

– Millorar la competència lingüística en llengua anglesa promovent l’ús d’aquesta de manera transversal i des de tots els àmbits lingüístics: listening, speaking, reading, and writing

Alumnat:

– Aquest projecte s’inicia des de 1er fins a 6è.