Activitats extraescolars

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Tot seguit us informen de les activitats extraescolars que s’estan portant a terme a l’escola per part de l’empresa Sportservis. Per assistir a alguna de les activitats extraescolars cal omplir la butlleta d’inscripció que han lliurat les tutores, també es pot demanar a consergeria.

Sportservis garanteix que:
Tots els ses monitors són titulats i tenem contracte laboral, hi ha una cobertura de responsabilitat civil. Així com garantir el servei amb les possibles substitucions que se’n poguèssin produir.