Projecte pedagògic

El nostre projecte pedagògic es basa en desvetllar i potenciar en cada alumne diferents processos d’aprenentatge, capacitats de treball i competències que l’ajudin en el  seu desenvolupament  com a persona individual i com a membre d’una societat plural i canviant.
Té com a trets d’identitat  :
  • El pluralisme:  L’Escola respecta les diferents maneres de pensar dels  alumnes, pares i professors. Així com les diverses cultures que s’hi apleguen. 
  • La catalanitat : Atès que l’escola té com a marc  de referència la societat en la qual s’insereix, en fa l’ús de la seva  llengua com a llengua  vehicular,  es treballa els costums de la cultura catalana  i els valors que la caracteritzen. 
  • L’activitat renovadora: El treball diari de l’escola ens  porta a obrir-nos  a totes  les iniciatives  i projectes que puguin complementar els objectius pedagògics del centre. 
  • Els valors socials: L’escola potencia i fomenta en tots els àmbits de l’activitat educativa, el diàleg, la convivència, el respecte, la tolerància,  els valors cívics  i el respecte envers els altres. 
  • La formació integral: Una escola compromesa en la formació de les persones i en fomentar les relacions socials. L’escola té la voluntat de mantenir  un ambient tranquil, acollidor i familiar on els nens i les nens se sentin segurs per poder aprendre. 
  • L’aprenentatge significatiu: Potenciant la motivació, la creativitat i l’autonomia personal, per aconseguir un nivell òptim, al acabar la Primària i que els permeti afrontar amb tranquil·litat i excel·lència els estudis de Secundària.

construccio