Oferta educativa

L’Escola Jaume I ofereix els següents ensenyaments:

Educació Infantil: P3, P4 i P5

Educació Primària 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

Actualment tenim Agrupament d’alumnes sords, 2 aules d’Educació Especial, Mestra d’Audició i Llenguatge, SEP per alumnes de 3r a 6è, TEI a P3 i Vetlladora. Fem agrupaments flexibles a tots els nivells, per atendre la diversitat en benefici dels alumnes que ho necessiten i del grup-classe.