Activitats extraescolars

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
 

Gimnàs

 

Acollida matinal de 2/4 de 8 a 9h
Cançons i danses

P3 (4 a 5h)

Teatre P3-P4

(4 a 2/4 de 6)

Teatre 1r-3r

(4 a 2/4 de 6)

Ball P4-P5

(4 a 5h)

 
 

Pista esportiva

 

Escola Rodada

P3 a 6è

(4 a 2/4 de 6)

Bàsquet 1r-2n

Bàsquet 3r-4t

(4 a 2/4 de 6)

PIE P4-P5 (4 a 5h) Bàsquet 1r-2n

Bàsquet 3r-4t

(4 a 2/4 de 6)

Bàsquet 5è.6è

2n trimestre

(4 a 2/4 6)

Bàsquet 5è.6è 2n tri.

(4 a 2/4 6)

 

Sala d’actes

 

       

Teatre 4t-6è

(4 a 2/4 de 6)

 
 

Aula Grups 1.1

 

Estudi Assistit

(4 a 5h)

Estudi Assistit

(4 a 5h)

 Estudi Assistit

(4 a 5h)

Estudi Assistit

(4 a 5h)

 
 

Aula Grups 2.1

 

Aula d’Estudi

3r- 6è

(4 a 5h)

  Aula d’Estudi

3r- 6è

(4 a 5h)

  Escacs 1r-6è

(2/4 1 a 2/4 2)

 

Plàstica

 

  Plàstica 4t-6è

(4 a 2/4 de 6)

 

  Plàstica 1r-3r

(4 a 2/4 de 6)

 

Plàstica P3-P5

(4 a 2/4 de 6)

 

 

TAC 2

 

        Mecanografia

4t-6è

(4 a 5h)

 

Psicomotricitat

 

MIM P4-1r

(4 a ¾ 5)

Anglès P4-P5

(4 a 5h)

    Anglès 1r-2n

(4 a 5h)