Equip docent

Equip directiu
Rosa Catà Pros Direcció
Maite Sorroche Galera Cap d’estudis
Rosa M Sebastián Hernández Secretaria

 

Mestres tutors
Pilar Manzano P3 EI
Dolors Martín de Frutos /Maite Sorroche P4 EI
Montserrat Figueras /Marian Cortés P5 EI
Mariona Banqué /Vanessa Callau 1r EP
Pilar Seguí / Lluïsa Flavià 2n EP
Rosa Sebastián /Aleix Ferrer 3r EP
Rosa Olivé / Martí Llagostera 4t EP
Sílvia Jové/ Maria Marfull 5è EP
Aida Garcia / Celia Laza 6è EP

 

Especialistes
Sílvia Jové / Pilar Seguí Ed Musical
Celia Laza /Lluïsa Flavià Llengua Anglesa
Marian Cortés / Lara Vendrell Reforç comunitat de petits
 Mariona Banqué / Aleix Ferrer / Martí Llagostera Educació Física
Sònia Suriñach TEI
Candela Batet  

Mestres jubilats que presten serveis de suport i acompanyament

 

M. Rosa Dasca
Josep M. Calbet
Josep M. Andreu

 

Yolanda Casacuberta  Vetlladora