Equip docent

Equip directiu
M. Candela Batet Guasch Direcció
Rosa Catà Pros Cap d’estudis
Rosa M Sebastián Hernández Secretaria

 

Mestres tutors
Pilar Manzano P3 EI
Anna Bosque P4 EI
Montserrat Figueras P5 EI
Maite Sorroche 1r EP
Lluïsa Flavià 2n EP
Sílvia Jové / Vanessa Pedrós 3r EP
Núria Mateu / Rosa A. Penyarroja 4t EP
Mariona Banqué 5è EP
Candela Amorós 6è EP

 

Especialistes
Sílvia Jové / Jofre Ferriols Ed Musical
Celia Laza Llengua Anglesa
Jofre Ferriols Reforç comunitat de petits
Celia Laza / Mariona Banqué Educació Física
Sònia Suriñach TEI
Rosa M Llagostera  

Mestres jubilats que presten serveis de suport i acompanyament

 

M. Rosa Dasca
Josep M. Calbet
Josep M. Andreu

 

Yolanda Casacuberta  Vetlladora