Inclusió i equitat

La Xarxa d’Escoles Públiques de Reus ens plau convidar-vos al debat territorial del Congrés d’Educació Pública sobre la #INCLUSIÓ i l’#EQUITAT. Pensem l’educació pública des del territori. Es realitzarà a l’escola Doctor Alberich i Cases, el 13 de febrer a les 17:30h.