Oferta educativa

EDUCACIÓ INFANTIL:
P 3, P 4 i P 5, dos grups de cada nivell,
CICLE INICIAL:
Primer i Segon: dos grups de cada nivell.
CICLE MITJÀ:
Tercer i Quart: tres grups de cada nivell.
CICLE SUPERIOR:
Cinquê i Sisè: tres grups de cada nivell.