Història

ANYS DE CANVI

L’Escola Pública Catalunya és l’hereva de l’ensenyament que antigament corcresponia fer als ajuntaments. En els pobles hi havia consciència de la importància d’aprendre com a mínim a escriure i a comptar. Des del segle XVIII i pgotser abans, Navarcles ja disposava d’un mestre que era pagat pel municipi. L’escola era qualsevol pis de lloguer on, al mateix temps hi vivia el mestre.

Al llarg del segle XIX l’Estat es va anar fent càrrec del sou dels mestres i els Ajuntaments continuaven proporcionant els edificis. El 1912, quan es va construir el nou edifici consistorial, els baixos es van pensar per ésser utilitzats com a escola. Fins el 1967 l’escola dels nens era en aquest lloc i la de nenes en un pis de lloguer.

Després de la Guerra Civil l’ensenyament públic es va deteriorar fortament i va entrar en una certa dinàmica de marginació social. El 1967 s’inauguraven quatre aules (l’antic Parvulari) a tocar el camp de futbol i quatre cases per mestres, la qual cosa suposava una millora significativa.

En la dècada dels anys 70, va tancar l’Acadèmia Oliveras i el seu director es va integrar a l’Escola Catalunya, la qual cosa va permetre una barreja social que fins aleshores no s’havia produït. El 1974 s’inaugurava l’edifici verd que permetia dedicar una aula a cada curs i diversos serveis, segons indicava la nova Llei General d’Educació.

Amb el creixement demogràfic de Navarcles, els dos edificis de l’escola van esdevenir insuficients i, després d’uns quants anys de saturació, durant els quals es van habilitar diferents aules al poble, el 1984 es va inaugurar un nou i modern edifici construït per la Generalitat de Catalunya i que és conegut popularment com a Edifici vermell.

Durant 13 anys més es van utilitzar els tres edificis fins que al juny del 97 es van poder tancar les 4 aules de l’edifici més antic com a conseqüència del pas dels alumnes de 7è i 8è a l’ IES.

Actualment l’Escola està repartida en dos espais: l’Edifici vermell que acull els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial, i Edifici verd, que acull els alumnes dels cicles Mitjà i Superior, amb l’annex de la Llar d’Infants El Cargol que gestiona l’ APA.

Al mateix temps que l’Escola creixia en quantitat (acull aproximadament 2/3 parts de la població escolar del poble) també ho feia en qualitat i va anar perdent l’etiqueta de “Escuelas Nacionales” per passar a ser l’Escola Pública de Navarcles, una escola catalana, oberta i integradora, arrelada al seu entorn, que educa per la convivència i la solidaritat estimulant el diàleg i la reflexió, fomentant la responsabilitat i el treball, preparant persones amb esperit crític i tolerant; amb un Claustre de professors estable i en continua formació. En resum: una mostra equilibrada de la diversitat social del poble, una escola de tots i per tots.

 Pili Álvarez (mestra de l’escola, ara jubilada)