Història

L´ Escola Arnau Berenguer és una escola situada en un entorn rural. El fet que el poble estigui
molt a prop de Mollerussa i l’autovia Lleida- Barcelona ha fet que en els últims anys hagi
augmentat considerablement el nombre d’habitants. Tot i això, el nombre d’alumnes continua
essent força estable i la majoria de l’alumnat prové de les famílies del poble o d’alguna família
nouvinguda.
El nivell econòmic i cultural de la zona és mitjà i el nombre de famílies amb necessitats
socioeconòmiques o socioculturals és una minoria. La immigració ha estat poc considerable.
En aquests moments, tenim alumnes d’altres nacionalitats, la majoria dels quals, han estat
escolaritzats des d’infantil i la majoria dels quals s’han integrat amb facilitat.
La llengua usual dels alumnes és el català i per tant el nombre d’alumnes que utilitzen
el català com a llengua familiar és força alt.
Entre les moltes entitats del nostre poble destaquem una estreta col·laboració amb la Revista
Avenç, Càrites, la Llar d’infants, la Llar de jubilats, la Residència d’avis “Cal Cileta”i
L’Agrupament Escolta i Guia “Lo Merlet”