Consell escolar

President:

Mireia Costafreda
Secretària:

Carme Jové
Cap d’Estudis:

Montserrat Teixidó
Representant Ajuntament:

Jordi Martínez
Representant AMPA:

Laura Santallúcia
Representants Pares:

Laura Santallúcia
Paula Sánchez
Montserrat Català
Yolanda Gallardo
Representant PAS:

Anna Casol
Representants Mestres:

Montse Pastó
Antonieta Niubó
Rosa Mari Solsona
Ma José Ramon
Marta Bertran