Aportacions de les famílies

Les aportacions de les famílies per al curs 2019/20 són les següents:

  • P3: Material escolar + Sortides del curs: 125€. Entusiasmat (Llibre + Estoig): 53€
  • P4 i P5: Material escolar + Sortides del curs: 125€. Entusiasmat (Llibre): 28€
  • 1r de Primària: Material escolar + Sortides del curs: 125€. Entusiasmat (Llibre + Estoig): 85€
  • 2n de Primària: Material escolar + Sortides del curs: 125€. Entusiasmat (Llibre): 55€
  • 3r de Primària: Material escolar + Sortides del curs: 150€. Entusiasmat (Llibre): 55€
  • 4t de Primària: Material escolar + Sortides del curs: 150€. Entusiasmat (Llibre): 55€
  • 5è de Primària: Material escolar + Sortides del curs: 150€. Matemàtiques (Quaderns): 16€
  • 6è de Primària: Material escolar + Sortides del curs: 150€. Matemàtiques (Quaderns): 16€
  • 1r d’ESO: Material escolar + Sortides del curs: 150€. Chromebook: 325€
  • 2n d’ESO: Material escolar + Sortides del curs: 150€.

En les quotes de material i sortides hi ha incloses les despeses de material fungible, activitats complementàries, sortides, llibres de text socialitzats, …