Informacions cinquè

El proper dilluns 19 de febrer hi ha examen de MATEMÀTIQUES. Per poder estudiar us enllaço el resum del tema 2 i el del  tema 3.

El proper dimecres 21 de febrer hi ha examen de MEDI NATURAL. Recorda que serà, únicament de l’aparell digestiu i l’aparell excretor. Per poder estudiar, a part dels apunts que teniu a la llibreta podeu fer-ho als diferents enllaços:

Tal com us vaig avisar, encara teniu molt de temps, el dia divendres, 9 de març farem l’examen de CATALÀ del tema 3 i 4. Més endavant us enllaçaré els resums. De tota manera, teniu el Power Point de determinants que vam estar treballant a classe per tal de poder-los anar estudiant.