On som

Escola Sant Sebastià
Passeig Professor Gimeno 1
25122 – Ivars de Noguera
Lleida
Telèfon: 973  761 336
c5001795@xtec.cat