Preinscripció i Matrícula Curs 2018-2019

Publicació d’admesos (als taulells d’anuncis del centre)

12 de juny

 

Matrícula

Del 21 al 27 de juny

PREINSCRIPCIÓ 2018-19. INFORMACIONS

El període per realitzar la preinscripció és del 13 de d’abril al 24 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Horaris de PREINSCRIPCIÓ:

Per demanar informació o entrevistar-se amb l’Equip Directiu:

 

 

INFORMACIONS DE CENTRE.

 

Els centres adscrits a la SINS Cardener són:

 • Escola Ametllers
 • Escola Collbaix
 • Escola Joncadella
 • Escola Sant Jordi (Fonollosa)

 

La SINS Cardener, a la vegada, està adscrita a l’INS Quercus, per la qual cosa el nostre alumnat, en acabar l’ESO, hi té plaça d’ensenyament postobligatori (batxillerat) garantida.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 • Full de Sol·licitud de Preinscripció. Us el podeu descarregar en el següent enllaç: Full Preinscripció 2018-2019
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a. Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunes de l’alumne/a.
 • Número Identificador de l’alumne (RALC), us serà proporcionat per l’escola de procedència.

 

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat: s’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció.

 

Per a la informació referent als criteris, podeu consultar la informació mitjançant la informació que trobareu a la pàgina web del centre:

http://agora.xtec.cat/sinscardener.cat