PLA D’OBERTURA DE CENTRE

Seguint les instruccions del Departament d’Educació, a partir de l’entrada en la fase 2 de la desescalada, es programaran activitats presencials en el centre d’acord amb el següent Pla d’obertura de Centre:

Pla d’obertura de centre

Tot l’alumnat que vulgui accedir a les instal·lacions de l’institut, seguint les indicacions del Pla d’obertura, haurà de portar degudament omplerta i signada la següent Declaració Responsable:

Declaració responsable