CALENDARI PROVES EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBRE

DILLUNS  3/09/18
9:00 – 10:00 CASTELLÀ
10:00 – 11:00 CATALÀ
11:00 – 12:00 ANGLÈS
FRANCÈS
12:00 – 13:00 TECNOLOGIES
INFORMÀTICA
13:00 – 14:00 E. FÍSICA
DIMARTS  4/09/18
9:00 – 10:00 C.N. BIOLOGIA
C.N FÍSICA I Q.
10:00- 11:00 C. SOCIALS
C. I VALORS ÈTICS
11:00 – 12:00 MATEMÀTIQUES
12:00 – 13:00 MÚSICA
13:00 – 14:00 E. V. I PLÀSTICA

RECORDEU QUE ÉS OBLIGATÒRA LA PRESENTACIÓ DELS DEURES DE RECUPERACIÓ D’ESTIU PER PODER FER LA PROVA.