9. Documents

Nodes incorpora un gestor documental que pot centralitzar gran part dels documents del centre.

IMPORTANT: El gestor de documents de Nodes pot centralitzar una gran part dels documents del centre (tota la part didàctica, recursos, actes) però no reuneix els mecanismes de seguretat per a garantir tots els nivells de protecció segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
Eviteu incloure documents amb dades personals sensibles com ara informes psicopedagògics, expedients disciplinaris, impagaments…