Organigrama

 DIRECCIÓ

DIRECTOR DAVID GARCIA
CAP D’ESTUDIS MARIA RODRÍGUEZ
SECRETÀRIA NATÀLIA ALVAREZ
COORDINADOR PEDAGÒGIC MONTSE LLEBARIA

 

 DEPARTAMENTS DIDÀCTICS

LLENGÜES UNIVERSALS MATÈRIES ADSCRITES PROFESSORAT
LL. Catalana Anna Savall
Alba Pijoan
LL. castellana Pietat Tallada
Ana María Santiso
Anglès Marta Moliner
Gemma Reverté
Aïda Roig
Francès Miriam del Barco
CIÈNCIES SOCIALS Socials Josep Escartí
Núria Pujol
Cultura i Valors ètics Míriam del Barco/Pietat Tallada

Cristina Moratinos

Ana Santiso

Montse Llebaria

Religió Francesc Cortiella
CIÈNCIES EXPERIMENTALS Física i química Natàlia Alvarez
Míriam Brunet
Biologia Jordi Jover
David Villalba
Tecnología Cristian Díaz
Agnès Moya
David García
Matemàtiques M. Angel Almiñana
Ángel Arasa
ARTÍSTIC Música Anabel Garrido
VIP Cristina Moratinos
Educació Física María Rodríguez
Norma Sastriques
ORIENTACIÓ ORIENTACIÓ Montse Llebaria
Sheila Toledano
SIEI Victoria Moya
Sofia Nieto

 

 COORDINACIONS

COORD. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS David Villalba
COORD. ESCOLA VERDA David Villalba- Jordi Jover
COORD. INFORMÀTICA + ENSE M. Angel Almiñana
COORD. D’ACTIVITATS I SERVEIS Anna Savall-Anabel Garrido
COORD. ESO I TUTORIES Jordi Jover
COORD. BIBLIOTECA I LIC Alba Pijuan
COORD. XARXES SOCIALS +ENSE Cristian Díaz
COORD. WEB Agnès Moya

 

TUTORIES

Norma Sastriques TUTOR 1rA CO-TUTOR Francesc Cortiella
Míriam del Barco TUTOR 1rB CO-TUTOR Anna Savall
Anabel Garrido TUTOR 1rC CO-TUT Núria Pujol
Ana Santiso TUTOR 2nA
Cristian Díaz TUTOR 2nB
Cristina Moratinos TUTOR 2nC
Sofia Nieto TUTOR 3rA CO-TUTOR Josep Escartí
Pietat Tallada TUTOR 3rB CO-TUTOR David Villalba
Sheila TUTOR 4t A CO-TUTOR Montse Llebaria
TUTOR 4t B
Sofia Nieto TUTORA SIEI
Àngel Arasa TUTOR DE PDC CO- TUTOR David Garcia