Marc horari

Modificació marc horari pel curs 2016-2017

Us notifiquem el nou marc horari del centre, modificat en el Consell Escolar ordinari del dia 30 de juny de 2016, per tal d’adaptar-lo a la normativa específica de renovació de la jornada contínua per al curs 2016/17.
El proper curs 2016-17 les classes començaran a les 8.10 h i finalitzaran a les 14.45 h.

(Accés al Document)

    HORES
ACTIVITATS
8.10 – 9.10 CLASSE 1
9.10 – 10.10 CLASSE 2
ESBARJO
10.30 – 10.50 LECTURA
10.50 – 11.45 CLASSE 3
11.45 – 12.40 CLASSE 4
ESBARJO
12.55 – 13.50 CLASSE 5
13.50 – 14.45 CLASSE 6