Biblioteca escolar i impuls de la lectura

Biblioteca de l’Institut de l’Arboç

La biblioteca de l’Institut de l’Arboç està oberta durant els temps d’esbarjo dels dies lectius, així com els dimecres a la tarda. En horari lectiu, hi poden anar grups d’alumnes acompanyats d’un docent que en supervisarà l’ús.

1. Novetats, notícies i activitats (accés).
2. Reglament de la biblioteca (accés).
3. Directori de biblioteques escolars (accés).
4. Consultes online (accés).
El catàleg de la biblioteca està informatitzat i és accessible per Internet, a través del programa ePèrgam. L’ePèrgam és l’aplicació de gestió de les biblioteques escolars que ofereix el Departament d’Ensenyament. És una aplicació en línia i es caracteritza per:

  • Aprofitar els avantatges de la xarxa per fer la catalogació.
  • Permetre la consulta en línia dels catàlegs de les biblioteques escolars.
  • Disposar de funcionalitats per incentivar l’ús de la biblioteca per part de la comunitat escolar.
  • Facilitar el manteniment tècnic de les dades bibliogràfiques i d’usuaris.

Impuls de la lectura

El Departament d’Ensenyament participa, a través del pla d’impuls de la lectura, en el Pla Nacional de Lectura presentat pel Govern de la Generalitat establint com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. Concreció de la proposta de cada departament didàctic: