Organigrama

L’equip directiu de l’Institut la Plana (David Viñas, Vanesa Fernàndez, Juncal Pujadas i Anna Roca)

 

 

 

 

Càrrecs

CÀRRECS PROFESSORS
Director/a Anna Roca
Cap d’estudis Vanesa Fernández
Secretària Juncal Pujadas
Coordinador pedagògic David Viñas
Coordinador/a 1r curs ESO Marta Pla
Coordinador/a 2n curs ESO Iñaki Garcia
Coordinador/a 3r curs ESO Lourdes Vizcaíno
Coordinador/a 4t curs ESO Judit Font
Coordinador/a batxillerat Quim Zorrilla
Cap d’àmbit lingüístic Eva Viñas
Cap d’àmbit social i artístic Eva Blasi
Cap d’àmbit STEAM Anna Guasch
Coordinador/a informàtic Josep Izquierdo / David Vila
Coordinador/a iEduca Judit Fabregó
Coordinador/a de riscos Josep Alemany
Coordinador/a LIC Dolors Guerrero
Coordinador/a Estada a l’empresa Quim Zorrilla
Coordinador/a Pla Català de l’Esport Joana Niubó
Coordinador intercanvi / Erasmus Mònica Herrera
Coordinador LEGO FLL Lourdes Vizcaíno
Coordinació web Fina Aragó
Coordinació gastroneta /imatge Laia Figuerola
Coordinació servei a la comunitat Francesc Rubí
Coordinació La Plana Verda Núria Masmiquel

Els tutors de grup:

GRUPS TUTORIES
1r A Fina Aragó
1r B Isabel Sala
1r C Berta Puigdomènech
1r D Helena Prieto
2n A David Vila
2n B Xavier Sans
2n C Mireia Gassol
2n D Mònica Herrera
3r A Anna Arjona
3r B Julia Pamos
3r C Judit Fabregó
3r D Carme Gonzàlez
4t A Saul Gandía
4t B Marta Làzaro
4t C Emili Benito
4t D Eva Masramon
AO Lourdes Parés
1r batx A Montserrat Pasqual
1r batx B Quim Zorrilla
2n batx Núria Masmiquel
AA Dolors Guerrero
USEE Joan Escarrabill

Els vocals de cada departament

DEPARTAMENTS VOCALS
Català Emili Benito
Castellà Neus Culell
Idiomes Elena Martí
Socials Júlia Pamos
Tecnologies David Vila
Naturals Marta Làzaro
Matemàtiques Judit Fabregó
Orientació Lourdes Parés
Música i Educació Física Maria Àngels Barnardas

Personal d’administració i serveis

Conserges Maravillas Guirao / Marta Frattarola
Administrativa Cristina Sànchez-Lafuente
Tècnica d’integració social Marta Gonzàlez
Educadora d’educació especial Marta Vila
Vetlladores Anna Romero /  Susanna Fernàndez