Organigrama

L’equip directiu de l’Institut la Plana (David Viñas, Vanesa Fernàndez, Juncal Pujadas i Anna Roca)

 

 

 

 

Càrrecs

CÀRRECS PROFESSORS
Director/a Anna Roca
Cap d’estudis Vanesa Fernández
Secretària Juncal Pujadas
Coordinador pedagògic David Viñas
Coordinador/a 1r curs ESO Marta Pla
Coordinador/a 2n curs ESO Iñaki Garcia
Coordinador/a 3r curs ESO Lourdes Vizcaíno
Coordinador/a 4t curs ESO Judit Font
Coordinador/a batxillerat Quim Zorrilla
Cap d’àmbit lingüístic Eva Viñas
Cap d’àmbit social i artístic Eva Blasi
Cap d’àmbit STEAM Anna Guasch
Coordinador/a informàtic Josep Izquierdo / David Vila
Coordinador/a iEduca Judit Fabregó
Coordinador/a de riscos Josep Alemany
Coordinador/a LIC Dolors Guerrero
Coordinador/a Estada a l’empresa Quim Zorrilla
Coordinador/a Pla Català de l’Esport Joana Niubó
Coordinador intercanvi / Erasmus Mònica Herrera
Coordinador LEGO FLL Lourdes Vizcaíno
Coordinació web Fina Aragó
Coordinació gastroneta /imatge Laia Figuerola
Coordinació servei a la comunitat Francesc Rubí
Coordinació La Plana Verda Núria Masmiquel

Els tutors de grup:

GRUPS TUTORIES
1r A Fina Aragó
1r B Isabel Sala
1r C Mireia Gassol
1r D Helena Prieto
2n A David Vila
2n B Xavier Sans
2n C Mireia Gassol
2n D Mònica Herrera
3r A Anna Arjonna
3r B Julia Pamos
3r C Judit Fabregó
3r D Carme Gonzàlez
4t A Saul Gandia
4t B Marta Làzaro
4t C Emili Benito
4t D Eva Masramon
AO Lourdes Parés
1r batx A Montserrat Pasqual
1r batx B Quim Zorrilla
2n batx Núria Masmiquel
AA Dolors Guerrero
USEE Joan Escarrabill

Els vocals de cada departament

DEPARTAMENTS VOCALS
Català Alba Sànchez
Castellà Neus Culell /Dolors Guerrero
Idiomes Conxi Eguzquiza
Socials Júlia Pamos
Tecnologies Isabel Sala
Naturals Marta Làzaro
Matemàtiques Judit Fabregó
Orientació Lourdes Parés
Música i Educació Física Maria Àngels Barnardas

Personal d’administració i serveis

Conserges Maravillas Guirao / Marta Frattarola
Administrativa Cristina Sànchez-Lafuente
Tècnica d’integració social Marta Gonzàlez
Educadora d’educació especial Marta Vila
Vetlladores Anna Romero /  Susanna Fernàndez