La Preavaluació

Cap a la meitat del 1r trimestre acostumem fer una avaluació formativa, la Preavaluació, en la qual l’equip docent d’ESO fa una anàlisi dels alumnes en cada matèria, amb l’objectiu de fer una valoració qualitativa individualitzada per evidenciar trets que comencen a despuntar i… Llegeix més»