Criteris d’avaluació i calendari de 1r de batxillerat

Benvolgudes famílies, 

Tal i com us vàrem avançar fa uns dies, us fem arribar el calendari final de curs i algunes concrecions sobre els criteris d’avaluació i el procediment de recuperació.

Per als alumnes que no han aprovat el primer i el segon trimestre d’alguna matèria, el professorat ha concretat el procediment de recuperació. Segons els departaments, aquesta recuperació pot consistir en la realització de les tasques proposades setmanalment, en la realització de tasques específiques centrades en les competències no assolides o en activitats de recuperació en línia, com qüestionaris del moodle, formularis de Google, exàmens orals per videotrucada…

Per als alumnes que volen millorar la qualificació obtinguda els dos primers trimestres, el procediment per fer-ho són les activitats i tasques proposades durant el tercer trimestre. Donades les dificultats tècniques, no hi haurà exàmens en línia d’excel·lència.

El calendari 1r de batxillerat previst és el següent:

  • Del 15 al 17 de juny:  Activitats d’avaluació finals. Es publicarà calendari a la web del centre   
  • 19 de juny: lliurament d’informes del tercer trimestre i de l’avaluació final (mitjançant iEduca)
  • 1 i 2 de setembre: període d’avaluació extraordinària (només per als alumnes que no hagin assolit alguna matèria). Es publicarà calendari a la web del centre

Us recordem que, com sempre, aquesta planificació està sotmesa a l’evolució de la situació sanitària i al que determinin les autoritats sanitàries i educatives. En cas que es produeixi algun canvi, us n’informarem degudament.