Vídeos d’animació i còmics a 3r d’ESO

Els alumnes de 3r d’ESO de l’INS Tremp han realitzat aquest trimestre uns vídeos d’animació i han practicat la creació de còmics a partir de la lectura d’un dels llibres de l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura, la novel·la juvenil Connexions, d’Elizabeth Stewart.
A partir de les vides de les tres protagonistes, els alumnes han realitzat per grups un vídeo d’animació amb la biografia del personatge (en un format conegut com Draw my life, popular a Internet), i també han realitzat còmics, traslladant el llenguatge narratiu al visual, amb la guia i el treball de l’assignatura d’Educació Visual i Plàstica.
El resultat són uns projectes de gran creativitat on els alumnes han treballat de manera transversal diversos competències i coneixements, des de la narrativa fins a l’edició de vídeo, la llengua oral i els plànols visuals.

vídeo 1

vídeo 2