COMUNICAT DEL CENTRE SOBRE LA “VAGA GENERAL”

Sobre l’anomenada “vaga general” pels sindicats convocants per a demà 8 de novembre.

Hores d’ara aquesta convocatòria la signen els sindicats La Intersindical-CSC, el Sindicat d’Estudiants i s’afegeix el sindicat docent USTEC. Desconec si a partir d’avui s’afegiran d’altres sindicats. Els grans sindicats com CCOO i UGT hores d’ara no s’han afegit, tot i que deixen llibertat d’acció.

La realitat en els sectors del centre és la següent:

A/. ALUMNAT DE L’INSTITUT: no han demanat permís per fer-la seguint la normativa del Departament d’Ensenyament, que diu que s’ha de presentar a la direcció del centre amb 48 hores d’antelació. Per tant, si algun alumne a partir de tercer d’ESO s’afegeix a la vaga serà sota la seva responsabilitat i la de la seva família. Haurà de justificar per escrit la seva absència al seu tutor o tutora. Recordeu que l’alumnat de primer i segon d’ESO no poden afegir-se a les vagues d’acord amb la normativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, quan són vagues generals són les famílies les que decideixen i justifiquen. Els adjunt un text explicatiu, escrit per Alba Ruiz Torres, representant de l’alumnat al Consell Escolar i coordinadora de les reunions de delegats i assemblees d’alumnes.

B/.PROFESSORAT DE L’INSTITUT: hores d’ara pocs docents han manifestat que faran vaga demà. D’altres es definiran més tard.

Torno a repetir el missatge d’altres ocasions: l’alumnat pot venir al centre i cursar la seva assignatura. L’institut està obert en el seu horari lectiu habitual. Si el professor o professora fa vaga, l’alumne dedicarà aquell temps a d’altres activitats que tingui. Si el docent no fa vaga, el temps es dedicarà a activitats de l’assignatura.

Agraeixo els comentaris de tot tipus que ens fan arribar algunes famílies sobre aquestes situacions. Vivim en un marc polític nou per a tots nosaltres i això li afecta a tota la societat, inclosa l’educació. L’alumnat forma part d’aquesta societat i té dret a prendre postures i a manifestar i defensar la seva opinió. I també té dret a no prendre cap postura.

La direcció del centre ha de respectar els punts de vista de tothom i vetllar per complir el que diu la normativa. La societat és rica i diversa, no tothom pensem el mateix i això és el que enriqueix també l’educació pública.