Normes i funcionament

Podeu veure el document amb les Normes d’organització i funcionament de centre.

Si accediu al Bloc de comunicació trobareu enllaços al menú de la dreta que permeten accedir als següents documents:

DOCUMENTS DE CENTRE:

Carta de compromís educatiu, on queden reflectits els punts d’acord entre les famílies i el centre en forma de compromisos per ambdues parts. Normes d’organització i funcionament de centre, recull normatiu intern pel que fa a la convivència i a l’organització del centre. Pla d’autonomia de centre, conveni entre el departament d’ensenyament i el centre per assolir perspectives de millora en la cohesió social i en el rendiment acadèmic a travès d’un seguit d’activitats programades a 4 anys vista (2010-2014). Projecte de direcció, aprovat i desenvolupat en el període 2012/16. Projecte educatiu de centre, pendent de revisar després de l’aplicació de la LEC i del decret d’autonomia de centres. Projecte lingüístic, document del curs 2008/09 que marca les directrius del tractament de les llengües en els processos d’aprenentatge.