Nova oferta educativa


Per aquest curs 2015-2016 hem implantat nous cicles formatius. Encara tenim vacants.
2×3 GM Instal·lacions elèctriques i automàtiques i Instal·lacions de
Telecomunicacions en torn de matí i tarda
GS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats en torn de matí i tarda
GS Automatizació i Robótica Industrial en torn de tarda
GS… Llegeix més»