Organigrama

Organigrama de centre curs 20-21

Directori de càrrecs

JUNTA DIRECTIVA

Directora: Ana Valverde

Cap d’Estudis: Maria Jesús Bartolomé

Coordinadora Pedagògica: Laia Solé

Secretària: Víctor Garcia

 

COORDINADORS/ES

1r d’ESO: Mary Carmen Gorrindo

2n d’ESO: Thaïs Rubio

3r d’ESO: Isabel Satrústegui

4t d’ESO: Silvia Escalona

Batxillerat: Sílvia Llahí

Informàtica: Jose Toro

Riscos Laborals: Josep Mateo

Coordinadora LIC: Gemma Lozano

 

CAPS DE DEPARTAMENT

Dept. de Llengua Catalana: Isabel Satrústegui

Dept. de Llengua Castellana: Josep Mateo

Dept. de Llengües Estrangeres: Susana Roig

Dept. de Ciències Socials: Thaïs Rubio

Dept. de Biologia: Carles Estañol

Dept. de Física i Química: Mercedes Palacios

Dept. de Matemàtiques: Rebeca Canedo

Dept. de Tecnologia: Jordi Orts

Dept. de Orientació: Sílvia Escalona

Dept. d’Expressió artística: Pau Bosch

Seminari d’Economia: Mª José Moncada (integrat a C. SOCIALS)

Seminari de Filosofia: Bernat Gispert (integrat a C. SOCIALS)

Seminari de Francès: Gemma Lozano (integrat a LLENGÜES ESTRANGERES)

Seminari de Llengües Clàssiques: Gabriel Maldonado (integrat a CASTELLÀ)

Seminari de Música:  Mireia Miralles (integrat a Expressió artística)

Seminari de Visual i Plàstica:  Neus Pujol (integrat a Exp. artística)

Seminari de Religió: Mary Carmen Gorrindo (integrat a C. SOCIALS)

Seminari d’Educació Física: Jaume Torrent (integrat a Exp. artística)